قوانین

مسئولیت های مربوط یه کیفیت، قیمت، محتوا، شرایط و همچنین خدمات پس از فروش محصول بر عهده فروشندگان است.

اگر مانگا یا تیشرت خریداری شده دارای نقصی باشد تا 48 ساعت مشتری فرصت اعلام کردن نقص به فروشگاه را دارد، پس از بررسی و تایید شدن نقص از طرف فروشگاه کالا برگشت داده میشود و کالای جدیدی ارسال میشود.

سفارش های مانگا طی پنج الی دوازده روز کاری ارسال میشود.

سفارش های تیشرت طی دو روز کاری ارسال میشود.