One Piece

عظمت ، افتخار و طلا چیزهایی هستند  که “گلد راجر” ملقب به “پادشاه دزدان  دریایی” همه ی آنها را بدست آورده  بود. بنا به دلیل نامشخصی وی اعدام می  شود ، او قبل از مرگش حقیقتی را افشا  می کند که گنجی افسانه ای به اسم  “وان پیس” در “گرند لاین” پنهان است..

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی