Naruto

دوازده سال پیش ، قبل از آغاز  داستان ، روباه نه دُم شیطانی (کیوبی)خروشان  به دهکده ی مخفی برگ (کونوها)  حمله می کند ، این موجود شیطانی می تواند  با حرکت دم خود همه چیز را نابود  کند و همین سبب هرج و مرج و کشتار مردم  می شود ؛ تا اینکه رهبر دهکده ی برگ  ” هوکاگه ی چهارم ” با فدا کردن جان  خود روباه نه دُم را شکست می دهد و  درون نوزاد تازه بدنیا آمده ای مُهر می  کند. آن نوزاد ناروتو است. داستان  در مورد زندگی ناروتو و ماجراجویی های  اوست..

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی