Chainsaw Man

این داستان در دنیایی جریان دارد که اهریمن‌ها،  ناشی از ترس انسان‌ها،  باعث آسیب رساندن به انسان‌هایی می‌شوند که درصدد  نابودی آن‌ها هستند..

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی